Global Debts Management - recuperare creante

Procedura

Agentii economici raman de multe ori cu facturi neincasate si sume de bani nerecuperate, ceea ce inseamna in mod automat micsorarea profiturilor.
Acesta situatie este rezolvata intr-o mare masura prin angajarea unei societati specializate in recuperare / colectare creante, debite, datorii. În situaţia în care aţi decis începerea colaborării cu societatea noastră de recuperări creanţe şi colectare debite, vom avea nevoie să ne transmiteţi, prin fax sau e-mail, posta, curier rapid o listă cu numele debitorilor dumneavoastră, valoarea sumei neachitate şi data scadenţei facturilor restante.
De asemenea putem trimite la sediul societatii dvs. un reprezentant, in vederea preluarii documentelor care identifica creanta reclamata.
Pentru a putea initia procedura de recuperare a creantelor, vom incheia un contract de mandat comercial, prin care ne veti imputernici sa ne ocupam de caz.
Dupa semnarea contractului de mandat se va intocmi un dosar complet si bine documentat, compus din toate actele ce stau la baza dreptului de creanta pretins de catre creditor, si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract, plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec, etc.


Identificarea debitorilor
O importanţă deosebită o are identificarea corectă  a debitorilor, din punct de vedere procedural,  legal, dar şi pentru succesul recuperării datoriilor. Acest lucru este la fel de relevant în cazul persoanelor juridice (nume, adresa sediu, alte date relevante), cât în cazul persoanelor fizice (nume, adresa de domiciliu, etc.).
În această etapă se face verificarea insolvenței persoanelor juridice, verificarea debitorului daca mai are inregistrate alte dosare de judecata sau de executare silita pe rolul instantelor de judecata, tribunal sau judecatorie, verificarea existentei bunurilor mobile si imobile, precum si situatia economico-financiara a debitorului.


Recuperare creante, debite, datorii pe cale amiabilă
Presupune localizarea şi contactarea debitorilor de către noi în cadrul modalităţilor cerute de lege, precum şi conştientizarea lor asupra rambursării datoriilor. Astfel, într-un termen de 24 de ore în urma încheierii contractului se realizează identificarea şi notificarea debitorilor. Notificarile vor fi transmise catre debitori prin posta, curier rapid, fax, e-mail.
Are loc apoi a doua citaţie, respectiv cererea pentru un acord direct. Aceasta este o etapă obligatorie înainte de trecerea la procesul juridic. În continuare se menţine contact telefonic contact cu debitorul(contactări telefonice repetate in vederea obtinerii acordului debitorului pentru efectuarea platii sumelor restante de bani). Nu excludem posibilitatea garanţiilor în vederea recuperării corecte. Invitam la conciliere directa pre-judecatoreasca conform art. 720 alin.1 Cod Procedura Civila, pentru identificarea solutiilor de rezolvare pe cale amiabila a diferendului financiar existent.


Recuperare creante, debite, datorii in instanta
Pasul acesta se face doar in momentul in care au fost epuizate toate mijloacele posibile de recuperare / colectare a datoriilor pe cale amiabil. Impreuna cu clientul nostru si numai dupa o atenta si stricta evaluare a dosarului in cauza, acesta urmeaza a fi inaintat in instanta de judecata competenta, conform legislatiei in vigoare, pentru solutionarea diferendului financiar prin hotarare / sentinta judecatoreasca.

In cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă va fi demarată pro cedura litigioasa în vederea recuperării / colectarii creanţei, debitului, datoriei, prin acţionarea în instanţa de judecata a debitorului, persoana fizica sau persoana juridica.
Pe baza documentelor deţinute de D-voastră alegem cea mai bună modalitate ca să ajungem la o hotărâre judecătorească împotriva debitorului, obligându-l la plata datoriilor (capital, dobânzi de întârziere, penalizări, dobânzi legale, cheltuieli de judecată). În acest stadiu trebuie să prezentaţi documentele aflate în posesia D-voastră. Nici în această fază nu se exclude menţinerea contactului cu debitorul. Metodele de obţinere a hotărârii judecătoreşti sunt reglementate de către legile 5/2001, 119/2007-es, dreptul public, procedurile speciale a anumitor domenii (asigurări, bănci, leasing), respectiv de către procedura de insolvenţă.
Trebuie luate în considerare acele situaţii în care clientul are asupra sa contracte originale, contracte de lizing, contracte de credit bancar, deoarece în aceste situaţii se aplică legile 58/1934, 59/1934, 51/1997, etc.
În cazurile mai complexe şi complicate, clienţii noştri sunt reprezentaţi de avocaţi specializaţi în drept comercial, drept civil sau avocaţi specializaţi în domeniul respectiv.


Executarea silita a debitorului
În cazul în care debitorul nici în urma negocierii amiabile, nici în stadiul procesului juridic nu îşi respectă obligaţiile de plată, vom recurge la executarea silită, apelându-se în acest sens la serviciile unui executor judecătoresc.
In activitatea sa, executorul judecatoresc poate beneficia de ajutorul fortei publice atunci cand debitorul se opune executarii silite.
Aceasta se va întâmpla conform Codului de procedură civilă, art. 3711. Vom utiliza toate modalităţile prevăzute de lege: predarea directă a bunurilor, a imobilelor, executarea silită prin urmărire a bunurilor, executarea silită prin urmărire a imobilelor, suspendare şi dezactivare.