Global Debts Management - recuperare creante

Dictionar juridic

Achiesare: Manifestarea consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului
Act sub semnatura privata: Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, incheiat intre parti, fara prezenta unui functionar public, ce cuprinde continutul si semnatura partilor, dar si elemente necesare pentru valabilitatea acestuia.
Actiune civila: Mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite de lege; posibilitatea reclamantului de a obtine recunoasterea sau realizarea dreptului sau contestat, incalcat, nerespectat, prin constrangerea judiciara a paratului
Actiune in justitie: Mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce inaintea instantei conflictul de drepturi nascut din incalcarea unei norme, si prin care se solicita constatarea sau realizarea unui drept, fiind conditia necesara ca o instanta sa judece.
Actiune in regres: Actiune civila prin care, cineva care a platit o suma de bani din culpa altuia, se intoarce impotriva acestuia din urma pentru recuperarea sumei platite.
Actiunea in anulare: Mijlocul procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate relativa.
Actiunea in constatare: Actiunea civila prin care se cere instantei sa constate fie existenta unui drept, fie inexistenta unui drept pretins al paratului.
Actiunea in reziliere: Mijlocul procedural de valorificare, in caz de neintelegere intre parti, a dreptului de a obtine desfiintarea unui contract cu executare imediata (de ex. vanzare-cumparare) pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor celeilalte parti.
Actiunea in rezolutie: Mijlocul procedural prin care una din partile unui contract cu executare succesiva (de ex. contract de inchiriere) cere desfiintarea lui pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor celeilalte parti.
Apel: Calea de atac ordinara cu care pot fi atacate toate sentintele, cu exceptiile prevazute de lege, fiind al doilea grad de jurisdictie asupra fondului cauzei.
Autoritate de lucru judecat: Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat, neputand fi atacate decat prin caile de atac extraordinare.
Buletinul procedurilor de insolventa: Publicatie editata de catre Oficiul National al Registrului Comertului ce are drept scop publicarea citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de catre instantele de judecata, administrator/ lichidator judiciar dupa deschiderea procedurii prevazute de Legea 85/ 2006.
Creanta: Dreptul creditorului de a pretinde de la debitorul sau sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva
Creditor: Persoana fizica / juridica titulara a unui drept de creanta (care a dat bani cu imprumut sau care are de primit o datorie de orice natura).
Debit: Suma pe care cineva (debitor) o datoreaz─â unei altei persoane, denumita creditor.
Debitor: Persoana fizica / juridica care datoreaza creditorului bani, marfuri, sau alte bunuri.
Drept de creanta: Facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.
Drept de ipoteca: Drept care poarta asupra unui bun imobil al debitorului sau al altei persoane, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
Gaj: Contract accesoriu in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.
Ipoteca: Garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile, ce raman in patrimoniul debitorului, si care urmareste bunurile in mana oricui s-ar afla.
Insolventa: Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolventa nu presupune in mod necesar si implicit ca activul patrimoniului debitorului sa fie mai mic decat pasivul acestuia, conditia esentiala de existenta a starii de insolventa fiind imposibilitatea debitorului de a-si achita datoriile ajunse la scadenta.
Judecata in apel: Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs, in care instanta de apel, superioara in grad, verifica legalitatea si temeinicia sentintei pronuntate in prima instanta pe baza materialelor din dosarul cauzei si a oricaror probe noi ce i se aduc.
Judecata in fond: Sau judecata in prima instanta este prima etapa procesuala si cunoaste trei faze: faza scrisa pregatitoare (cererea de chemare in judecata, intampinarea si cererea reconventionala, fixarea primului termen etc.), faza judecatii propriu-zise si pronuntarea sentintei.
Lichidator judiciar: Persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile stabilite prin Legea 85/ 2006 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata.
Mandatul: Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Plangere contraventionala: Cerere prin care contravenientul contesta in fata instantei legalitatea si/ sau temeinicia procesului verbal de contraventie incheiat de organul constatator.
Plangere penala: Cerere prin care partea vatamata sesizeaza un organ de jurisdictie cu privire la savarsirea unei infractiuni
Poprire: Modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile, datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
Procura: Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului. Fiind forma de materializare a contractului de mandat, procura cuprinde puterile conferite mandatarului si limitele imputernicirii sale, se redacteaza in scris si trebuie sa fie autentificata ori de cate ori mandatarul este insarcinat sa incheie un act autentic.
Recurs: Cale ordinara de atac in care instanta de recurs, superioara in grad, verifica legalitatea sentintei pronuntate in prima instanta sau a deciziei pronuntate in apel pe baza probelor din dosarul cauzei si a inscrisurilor noi ce i se aduc.
Taxa judiciara de timbru - reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Operatiunile supuse taxelor judiciare de timbru sunt operatiunile din competenta judecatorului delegat la oficiul registrului comertului. Se achita la trezoreria statului sau la biroul CEC din CCIR.