Global Debts Management - recuperare creante

Colectarea in instanta

Colectarea in instantaSuntem o companie specializata in colectare judiciară şi supravegherea executării silite de către executorii judecătoreşti, desfasurand urmatoarele servicii: întocmirea documentaţiei în vederea acţionării în instanţă a debitorului; depunerea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti; susţinerea cauzei clientului şi obţinerea sentinţei favorabile acestuia şi a titlului executoriu, în vederea executării silite a debitorului.

Avantajele competitive :
» experienţa aprofundată în ceea ce priveşte procedura de executare silită şi legatura cu Executorii Judecătoreşti;
» personal specializat în îndeplinirea tuturor diligenţelor necesare activităţii de executare silită;
» posibilitatea de a transmite rapoarte lunare privind acţiunile întreprinse de Executorii Judecătoreşti;
» monitorizarea în detaliu a tuturor formelor de executare silită (executarea silită prin poprire, mobiliară si imobiliară);
» deplasări regulate la sediul Executorilor Judecătoreşti pentru verificarea dosarelor execuţionale.